Filtriranje mrežnog napona i Mains Noise Analyser


Interkonekcijskim i zvučničkim kabelima se u audio sistemu počelo posvećivati više pažnje možda tek krajem osamdesetih godina. Danas se uobičajeno smatraju važnim dijelom audio sistema kojeg nije pametno zanemarivati. U najnovije vrijeme se ista stvar događa s power conditionerima, odnosno filtrima mrežnog napona.

Razloga zbog kojih se to nije dogodilo i ranije ima više, a nalaze se i na strani ponude i na strani potražnje. S jedne strane ponuda je bila relativno mala, upitne kvalitete i visokih cijena. Audiofili su se ponekad žalili da filtri mrežnog napona “pročiste” zvučnu sliku, ali i smanje dinamiku. Mnogi audiofili su također apriori negirali bilo kakav mogući pozitivan utjecaj takvih uređaja, kao i mogućnost bilo kakvog utjecaja strujnih kabela.

Za ovo prvo je argument da audio uređaji u svojim napajanjima imaju već ugrađenu svu potrebnu filtraciju, a za drugo da struja do utičnice dolazi kroz kilometre svakakvih kabela, pa onda kakav utjecaj može imati onaj zadnji metar do audio uređaja?

Puno je audiofila koji power conditionerima nisu posvetili nikakvu pažnju, nisu probali dobru filtraciju u svom sistemu, te samim time imaju puno mjesta za napredak. Pogledajte video s mali pokusom u kojem koristimo filter Powergrip YG2.

Svi mrežni filtri ne funkcioniraju jednako kvalitetno, odnosno njihov utjecaj na zvuk nije isti. Problem prigušenja dinamike je realan problem kod nekih power conditionera, no kvalitetni filtri ne pokazuju tu osobinu, a oni najkvalitetniji čak nemaju ni neku tehničku mogućnost da se takvo gušenje dogodi (npr. Shunyata Denali). S druge strane, ako je filtracijom smanjen šum (noise floor), a korištenjem dobrih strujnih kabela nije smanjena provodljivost vodiča, percepcija dinamike je zapravo povećana.

Željena i jasno čujna promjena u zvuku kad se u sistemu koristi dobra filtracija, odnosno filteri mrežnog napona i audiofilski strujni kabeli, treba biti niži šum (jasniji zvuk) i osjetno poboljšanje u mikrodinamici (više detalja). Ne bi se smjelo dogoditi da se čuju pomaci u tonskoj ravnoteži.

Ipak, prije nego filter uopće razmotrite za slušni test, njegovu funkcionalnost može se i treba provjeriti i mjerenjem.

Filter mrežnog napona s 11 utičnica – Powergrip YG1

To se jednostavno može učiniti Mains Noise Analyserom, pametnim malim uređajem kojeg uključite u struju, a na njegovoj skali od 000 do 999 (odnosno MAX ako je mjerena vrijednost veća od 999) pokaže se koliko je čist napon na utičnici. Osim tog brojčanog podatka, MNA daje i zvučni prikaz, odnosno MNA iz mrežnog napona poništava sinusoidu od 50 Hz, a ostavlja čujnim sve ono što nije čistih 50 Hz. U pravilu je to nejasno zujanje i šum (vidi video), ali ponekad se čuju i neke daleke dugovalne radio stanice.

Dakle, slušnoj ocijeni filtera mrežnog napona u audio sistemu ima smisla tek ako mjerenje Mains Noise Analyzerom na njegovim utičnicama pokazuje da je filtriranje efikasno. Nažalost, “filtera” koji ne mogu proći ovaj test ima i više nego što biste očekivali.

Vrhunski filter mrežnog napona Shunyata Research 6000/S v2

I na kraju, možda nebitno, a možda i nije – audiofilski filtri mrežnog napona našli su svoje mjesto u primjeni kraj nekih medicinskih dijagnostičkih uređaja, s kojima je jasno vidljiv pozitivan utjecaj na povećanje rezolucije u očitanju rezultata, odnosno povećanje odnosa signal/šum. Ne tvrdim da je “medicinski uređaj = audio uređaj”, no radi se također o sofisticiranoj opremi nemalih cijena, pa je za pretpostaviti da imaju i kvalitetno riješena napajanja, a ipak je došlo do očitih poboljšanja u performansama ako se koristila i vanjska mrežna filtracija (i opet Shunyata Research) – pogledajte video.