Strujni kabel i filtracija smetnji u mrežnom naponu – 2. dio


U dva prethodna videa vidjeli smo ima li struja iz utičnice smetnji, te koliko je u uklanjanju tih smetnji efikasan strujni filter. Također ima li s gledišta uklanjanja smetnji iz struje neke razlike između običnog strujnog kabela i Shunyatinog strujnog kabela. U ovom videu pogledat ćemo što se događa kad strujnim filterom pročistimo struju, a onda u utičnicu pored “čiste utičnice” uključimo neki audio uređaj.

Za ovaj pokus koristili smo:

  • Mains Noise Analyser
  • kvalitetna razvodna strujna letva koja nema nikakvu filtracijsku ili zaštitnu funkciju, samo dijeli napon na više utičnica
  • Powergrip YG-1 strujni filter
  • jedan audio uređaj, u ovom slučaju integrirano pojačalo
  • jedan obični strujni kabeli
  • Shunyata Venom NR-V10 strujni kabel

Za slušni test strujnih kabela uglavnom nema puno smisla osluškivati neku promjenu ako se promijeni samo jedan od naprimjer pet kabela. Dobro je da se za test uzme jedan te isti tip kabela za potencijalni novi izbor i sva trošila u tom sistemu se priključe takvim kabelom. Ili barem na onoliko kabela koliko vam treba da osnovni dio sistema funkcionira. Sve ostalo iz sistema treba isključiti. Treba uzeti malo više vremena, i mira, najprije poslušati sa kabelima koje imate, bili to obični kabeli ili neki drugi. Zatim sve poisključivati, staviti potencijalne nove kabele, uključiti i pustiti da sistem radi petnaestak minuta i onda poslušati neko vrijeme. Kad mislite da ste čuli što ste htjeli, u istoj proceduri vratiti na staro pa opet poslušati.

Astoria Studio Davida Gilmoura (Pink Floyd) jedan je od studija koji koriste Shunyata filtraciju merežnog napona

Shunyata u studijima