Wharfedale Evo4.4


Prvi five star review za Wharfedale Evo4.4 u magazinu What Hi-Fi?

Nova Evo4 serija je rezultat opsežnog razvoja koji je uložen u kreiranje nove flagship serije Elysian i od koje Evo4 posuđuje nekoliko naprednih tehnologija.

Serija Evo4 uključuje 2 samostojeća zvučnika, 2 zvučnika za stalke, 2 centralna zvučnika, te jedan zvučnik za efekte u kućnom kinu.

Prvenstveno treba istaknuti novu AMT zvučničku jedinicu koja omogućuje daleko vjerniju i efikasniju reprodukciju detalja u visokotonskom području, no u isto vrijeme omogućuje i udruživanje s još naprednijim srednjetonskim i bas jedinicama, te skretnicom i kabinbetom vrlo nalik onima u seriji Elysian.

Novi AMT visokotonac – iznimno realistično, detaljno i muzikalno

“Impressively articulate … fine sense of timing … an excellent long term choice … the EVO4.4s are excellent speakers for the money – they pack in a lot of tech and use it to deliver a class-leading sound” – What Hi-Fi

Wharfedale Evo4.4. možete vidjeti i čuti u Audionovum slušaonici ili 19.i 20. listopada na Too Loud festu, Hilton Garden Inn, dvorana 4, 8. kat